Ramowe rozkłady dnia

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 4

W BRZEGU

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach 900 do 1400

 

0630 – 0845

 

Własna aktywność dzieci,

·        Zabawy w kącikach zainteresowań,

·        Wykonywanie zadań indywidualnych,

·        Zabawy integrujące grupę.

·        Ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę),

·        Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka.

·        Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

·        Pomoc w przygotowaniu do zajęć,

·        Ćwiczenia i zabawy ruchowe,

·        Zajęcia dodatkowe.

0845 – 0900

 

·        Przygotowanie do śniadania,

·        Zabiegi higieniczne, czynności porządkowe w sali.

0900 – 0930

 

 Śniadanie

dzieci młodsze 3,4 latki

        0930 – 1000

 

 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową,

·        Zajęcia i zabawy edukacyjne,

·        zajęcia umuzykalniające

·        zajęcia plastyczne i grafomotoryczne

·        zabawy ruchowe

1000 – 1145

 Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym,

·        zabawy organizowane i swobodne w sali,

·        gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,

·        obserwacje,

·        prace w ogrodzie.

 

dzieci starsze 5,6 latki

0930 – 1030

 

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową,

·        Zajęcia i zabawy edukacyjne,

·        zajęcia umuzykalniające

·        zajęcia plastyczne i grafomotoryczne

·        zabawy ruchowe

1030 – 1145

 

 Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym,

·        zabawy organizowane i swobodne w sali,

·        gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,

·        obserwacje,

·        prace w ogrodzie.

 

1145 – 1200

 

 Przygotowanie do obiadu

·        czynności porządkowe, higieniczne

1200 – 1230

 

 Obiad (I danie)

1230 – 1345

 

 Grupy młodsze:

·        odpoczynek poobiedni,

·        kwadrans na bajkę.

 Grupy starsze:

·        relaksacja przy muzyce,

·        ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,

·        zajęcia dodatkowe,

·        zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,

·        zabawy w kącikach zainteresowań,

·        zabawy tematyczne i dydaktyczne,

·        zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki.

1345 – 1400

 

Przygotowanie do obiadu

·        zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

1400- 1430

 

Obiad (II danie)

1430 – 1630

 

 Kontynuacja działalności edukacyjnej

·        zabawy ruchowe, kołowe, taneczne,

·        zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,

·        ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, graficzne,

·        praca wyrównawcza, indywidualna,

·        zabawy dowolne według zainteresowań,

·        zajęcia w małych zespołach,

·        omówienie z dziećmi wydarzeń dnia,

·        zajęcia dodatkowe.