Rekrutacja 2018/19

 

Nabór do brzeskich przedszkoli

na rok szkolny 2018/2019

dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg.

 

Od 14 lutego 2018 r. od godz. 8.00 do 2 marca 2018 r. do godz. 15.00 trwać będą zapisydo brzeskich przedszkoli. Rekrutacja prowadzona będzie w formie elektronicznej na portalu dla rodziców:

www.brzeg.przedszkola.vnabor.pl

Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg mają prawo ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do 3 przedszkoli, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Uwaga!

Rodzic składa tylko jeden wniosek w przedszkolu pierwszego wyboru, pomimo wskazania maksymalnie trzech przedszkoli. Wniosek dostępny będzie na stronie

www.brzeg.przedszkola.vnabor.pl

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do przedszkola, do którego składany będzie wniosek. W przypadku braku dostępu do internetu wniosek można otrzymać w wybranym przedszkolu i wypełnić w wersji papierowej.

Kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz dokumenty do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów za poszczególne kryteria zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXX/358/17 Rady Miejskiej Brzegu z 17 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do brzeskich przedszkoli na rok 2018/2019.

Burmistrz Brzegu zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości terminy związane z naborem na rok szkolny 2018/2019 do brzeskich przedszkoli. W przypadku gdy przedszkole dysponować będzie wolnymi miejscami przedstawiam harmonogram przeprowadzenia naboru uzupełniającego.

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

14.02.2018 godz.8.00

02.03.2018 godz.15.00

2.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15.02.2018 godz.8.00

23.03.2018 godz.15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

27.03.2018 godz.8.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

28.03.2018 godz.8.00

05.04.2018 godz.15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

06.04.2018 godz.12.00

6.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

11.04.2018 godz.8.00

18.04.2018 godz.15.00

7.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

11.04.2018 godz. 8.00

10.05.2018 godz. 15.00

8.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

11.05.2018 godz.8.00

9.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

11.05.2018 godz.8.00

17.05.2018 godz.15.00

10.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

18.05.2018 godz.15.00